Nasze Rekolekcje

 

1 - REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE „SZKOŁA DIALOGU”

2 - KATECHEZY DLA NARZECZONYCH      
  
3 - REKOLEKCJE APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI

4 - REKOLEKCJE „RODZINA RODZIN AA”

5 - REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY „GÓRECKIE DNI MŁODOŚCI”

6 - REKOLEKCJE DLA RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA

7 - WARSZTATY DLA MAŁŻEŃSTW 

REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE „SZKOŁA DIALOGU”

Słowa budują, ale także słowa potrafią niszczyć relacje. Takie sytuacje możemy zauważyć w domu, pracy, na ulicy, w autobusie. Jedno za dużo powiedziane słowo, czasami niszczy relacje na długie lata. Ciężko nam wtedy dotrzeć do drugiego człowieka i takie życie powoli staje się gehenną. Dlatego potrzeba na nowo odbudować więź z małżonkiem, dzieckiem, rodzicami. Jednak bez Bożej pomocy i naszego wysiłku jest to nie możliwe. Czasami musimy się na nowo nauczyć rozmawiać z tym drugim człowiekiem, który jeszcze jest tak bliski naszemu sercu. Wychodząc naprzeciw tym problemom postanowiliśmy zorganizować w Górce Klasztornej rekolekcje dla małżonków „Szkoła Dialogu”.

CEL

Celem tych rekolekcji jest pogłębienie a czasami nawet nawiązania zerwanej więzi małżeńskiej i uświadomienie przeżywania małżeństwa jako sakramentu. Zarazem są okazją aby nauczyć się rozmawiać ze sobą – prowadzić Dialog. „Szkoła Dialogu” – to rekolekcje typu Marriage Encounter. Polski program Rekolekcji Małżeńskich typu Marriage Encounter powstał w katowickim Duszpasterstwie Akademickim w 1977 roku.

Rozpoczynają się w piątek o godzinie 18.00 a kończą się niedzielnym obiadem ok. godziny 14.00. Na te rekolekcje para małżeńska może jechać raz w życiu. Natomiast potem można uczestniczyć w innych formach spotkań bazujących na przeżyciu rekolekcji małżeńskich.

DLA KOGO?

Rekolekcje małżeńskie „Szkoła Dialogu” są dla małżeństw katolickich, które chcą, aby ich życie owocowało więzią radosną, pełną zaufania, wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Zapraszamy małżeństwa z różnym stażem. Nie chodzi tylko o małżeństwa, które przechodzą różnorodne kryzysy, borykają się z problemami. Ideą tych rekolekcji jest pogłębianie więzi między małżonkami. Często jest tak, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Trzeba nam nauczyć się słuchać, to sztuka. Słuchać to jedno, a usłyszeć-to drugie! Usłyszeć drugiego człowieka jest jeszcze trudniejsze! A przecież małżonkowie są sobie bliscy, a tymczasem rozmawiać trudno…

Uczenie się sztuki wzajemnej komunikacji prowadzi do pogłębienia więzi małżeńskiej i daje możliwość nawiązania zerwanej. Bardzo często rekolekcje pomagają małżonkom odnaleźć siebie, lepiej się zrozumieć nawzajem i akceptować. Takie przeżycie często rodzi przemianę.

Terminy najbliższych rekolekcji są podawane na stronie: www.gorkaklasztorna.com

Zgłoszenia i informacje szczegółowe: ks. Adam Pestka MSF tel.: 661 40 60 58; 
e-mail:gorkaklasztorna@gmail.com

 KATECHEZY DLA NARZECZONYCH

W związku z coraz bardziej zmieniającym się stylem naszego życia; życia w wielkim pośpiechu i brakiem czasu na wszystko, mieszkaniem przez narzeczonych w odległych od siebie miastach, pracą zawodową w odległych miejscach od zamieszkania, pracą w różnych godzinach, często nienormowanych, uniemożliwiających na regularny kurs przedmałżeński chmielilibyśmy zaprosić do Górki Klasztornej młodych ludzi mających wstąpić w Sakramentalny związek małżeński na „Katechezy dla narzeczonych” w ramach kursu przedmałżeńskiego. Jest to projekt Misjonarzy Świętej Rodziny i Ośrodka Duszpasterskiego w Katowicach. Katechezy dla narzeczonych zawierają 11 tematów ze sobą powiązanych. Każdorazowo rozpoczynają się w piątkowe popołudnie a kończą się w niedzielę w godzinach popołudniowych.

CEL

Celem katechez jest wzajemne poznanie się, uświadomienie istoty małżeństwa w świetle nauczania Kościoła Katolickiego i zapoznanie się z liturgią Sakramentu Małżeństwa.

DLA KOGO?

Warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach jest obecność obojga narzeczonych (nie ma mowy o osobnym uczestnictwie) od początku, aż do końca. Narzeczeni oprócz spotkań uczestniczą w codziennej Eucharystii.

Dla wielu par odległych od Kościoła, katechezy te mogą okazać się przeżyciem wyjątkowym, o wielkim znaczeniu ewangelizacyjnym. Katechezy dla narzeczonych są najlepszą formą przygotowania dla tych, którzy uczestniczyli już w innych na przykład parafialnych kursach przygotowujących do małżeństwa i chcą to przygotowanie rozszerzyć i pogłębić.

Terminy najbliższych rekolekcji są podawane na stronie: www.gorkaklasztorna.com

Zgłoszenia i informacje szczegółowe: ks. Adam Pestka MSF tel.: 661 40 60 58; 
e-mail:gorkaklasztorna@gmail.com

GARŚĆ INFORMACJI

REJESTRACJA I BEZZWOROTNY ZADATEK:

• warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest przesłanie drogą mailową (gorkaklasztorna@gmail.com) zgłoszenia zawierającego dane obojga narzeczonych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail, termin rekolekcji. Po czym nastąpi zwrotny kontakt mailowy z szczegółami i informacją czy jest jeszcze miejsce na liście. W razie przedłużającego się braku zwrotnej informacji prosimy o kontakt: ks. Adam Pestka MSF tel.: 661 40 60 58; 

• dopiero po naszym e-mailowym potwierdzeniu przyjęcia Waszego zgłoszenia należy dokonać wpłaty zadatku (150,- zł od pary; zadatek jest bezzwrotny) na konto bankowe:

1. z dopiskiem : "Imię i Nazwisko obojga narzeczonych – Kurs dla narzeczonych – termin (wpisać: dd-mm-rrrr)”

2. na następujący nr konta bankowego: Misjonarze Świętej Rodziny Dom Zakonny Górka Klasztorna, Rataje 48, 89-310 Łobżenica, Bank PKO BP Oddział Piła 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388

• pozostałą część kwoty dopłaca się w formie gotówkowej już podczas rekolekcji

• należy wygenerować potwierdzenie przelewu zaliczki (skan dowodu wpłaty / zrzut ekranowy przelewu internetowego / dokument pdf wygenerowany przez bank) i wysłać na następujący adres: gorkaklasztorna@gmail.com

PODSTAWOWE INFORMACJE O KURSIE:

• rozpoczęcie kursu: piątek około godz. 17.00

• zakończenie kursu: niedziela ok. godz. 16.00

• warunkiem koniecznym aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego jest obecność pary na całym kursie

• organizatorzy kursu zapewniają: nocleg w 1, 2, 3 lub 4 osobowych pokojach z pełnym wyżywieniem (w jakim pokoju osoba zostanie zakwaterowana zależy od ilości uczestników). Narzeczeni na czas rekolekcji mieszkają osobno.

 

REKOLEKCJE APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI

CEL

Otwarcie się na Boga, który zbawia i przemienia życie. Spojrzenie na życie ludzkie w perspektywie powołania do świętości i chwały nieba. Przypomnienie, że poza wymiarem fizycznym, śmierć ma także wymiar duchowy. Rekolekcje są wezwaniem do refleksji nad swoim życiem, nad jego przemijalnością. Mają pomóc   otworzyć  się na  inną hierarchię wartości, która oparta jest na odniesieniu do spraw ostatecznych człowieka.

DLA KOGO?

Dla zelatorów, członków i sympatyków Apstolstwa Dobrej Śmierci.

Rekolekcje rozpoczynają się w czwartek po południu, a kończą się w niedzielę w godzinach przedpołudniowych. Obok nauk głoszonych przez kapłana z Apostolstwa Dobrej Śmierci jest czas na refleksję, modlitwę, wymianę doświadczeń i  usłyszeć wiele świadectw pomocy Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.

 

Zapraszamy na rekolekcje.

Zgłoszenia przyjmuje biuro Apostolstwa Dobrej Śmierci, tel. 67 286 00 38, e-mail: biuro@apostolstwo.pl

 

 

REKOLEKCJE „RODZINA RODZIN AA”

Od roku 1999 w najstarszym na terenie Polski Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej organizowane są rekolekcje dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Wychodząc naprzeciw potrzebom częstszych spotkań w ramach duchowej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin, proponujemy sobotnie spotkania trzeźwościowe oraz dwa razy w roku rekolekcje trzeźwościowe. W ramach tych spotkań jest możliwość uczestniczenia w Mszy św., skorzystania z Sakramentu Pojednania, spotkania w grupach oraz indywidualnych rozmów z kapłanem. Mamy nadzieję, że ta forma spotkań pomoże nam jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, pogłębić naszą wiarę, nadzieję i miłość

CEL

- spojrzenie na problem alkoholizmu z punktu widzenia moralności chrześcijańskiej i nauczania Kościoła.

- uświadomienie lub przypomnienie sobie, że tym, który nie tylko może, ale chce pomóc Ci wyzwolić się z choroby alkoholowej lub pomóc poradzić sobie z problemem alkoholizmu w rodzinie jest nie kto inny tylko sam Bóg.

- pogłębienie wiary oraz więzi z Bogiem i drugim człowiekiem

DLA KOGO?

-  dla wszystkich, którzy mają problem z alkoholem i chcieliby coś z tym zrobić.

- dla wszystkich sympatyków, którzy preferują trzeźwy styl życia

Rozpoczęcie rekolekcji - w piątek o godz. 15.30, a zakończenie - w niedzielę o godz. 13.30

Zgłoszenia przyjmuje: Ks. Paweł Zimniewicz MSF (Opiekun duchowy); tel.: 783 651 261 e-mail: pzimniewicz@msf.opoka.org.pl, oraz Michał Daniel; tel.: 695 420 073; e-mail: michaldaniel@op.pl

 

 

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY „GÓRECKIE DNI MŁODOŚCI”

Pomysł zorganizowania festiwalu piosenki religijnej zrodził się w Górce Klasztornej w roku 1983. Początkowo festiwal ten pod nazwą „Maria Carmen” miał charakter jedynie prezentacji utworów, trwał trzy dni i gromadził nawet do 5 tys. młodych ludzi, którzy biwakowali w namiotach na terenie klasztoru i poza nim. Wśród gości Festiwalu nie zabrakło takich gwiazd, jak Eleni, Antonina Krzysztoń czy Ryszard Rynkowski.

Niestety, w 1997 roku zrezygnowaliśmy z tej formy spotkań, gdyż podczas Festiwalu dochodziło do zdarzeń, które nie licowały ani z charakterem Festiwalu „Maria Carmen”, ani też z sakralnym charakterem miejsca jego organizowania. W to miejsce zaczęliśmy organizować Góreckie Dni Młodości, znane pod nazwą GDM. Trwające tydzień spotkania mają typowo religijny charakter i są formą rekolekcji ewangelizacyjnych. W tym czasie wyselekcjonowana grupa ok. 120-150 osób pochyla się nad Pismem Świętym i dyskutuje nad problemami współczesnej młodzieży. Odbywający się w soboty Festiwal „Maria Carmen” jest zwieńczeniem tych rekolekcji.

CEL

Zasadniczym celem Góreckich Dni Młodości jest zacieśnienie relacji między parafiami prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny. Tematyka rekolekcji wypływa z naszego charyzmatu: misje, rodzina, powołania. Cykl rekolekcji rozkłada się na trzy lata. Każdy GDM ma swoją myśl przewodnią i swój cel. Poprzez te rekolekcje chcemy jeszcze bardziej poznać Świętą Rodzinę, jej wartości i zaszczepić do swojego życia.

DLA KOGO?

Młodzież męską i żeńską od 3 klasy gimnazjum. Górnej granicy nie ma. Zapraszamy każdego, kto czuje się młody.

.

Zgłoszenia przyjmuje ks. Rafał Ochojski MSF tel.: 511-428-161

 

 

REKOLEKCJE DLA RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych.

Program oazy I stopnia ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny; omawiane są również zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej.

Oaza II stopnia rozwija biblijne podstawy inicjacji liturgicznej; omawiane jest również przeżywanie okresów liturgicznych w rodzinie.

Oaza III stopnia ukazuje rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty.

ORAR I stopnia pogłębia rozumienie istoty, celu, duchowości i metody DK jako nurtu wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie.

ORAR II stopnia przygotowuje małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań animatorów.

Formację podstawową stanowi przeżycie tematów formacyjnych według podręczników I i II roku pracy, oazy rekolekcyjnej I, II i III stopnia oraz ORAR I i II stopnia.

CEL

Pomóc małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa. Rekolekcje uczą jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

DLA KOGO?

Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych. Na rekolekcjach (zwłaszcza 15-dniowych) powinien być realizowany także program formacyjny dla dzieci.

Terminy rekolekcji, zgłoszenia oraz więcej można doczytać na stronach www.oaza.lo.pl/

 

WARSZTATY DLA MAŁŻEŃSTW

Nie ma żony doskonałej, nie ma męża doskonałego, ale wasze małżeństwo może być szczęśliwe

DLA KOGO?

Przeznaczone dla małżeństw dotkniętych kryzysem lub uzależnieniem, pragnących odnowić więź małżeńską lub ją pogłębić.

CEL

Na warsztatach można zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat:

 • Miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, zagrożeń dla tych wartości na początku trzeźwienia lub wychodzenia z kryzysu,

 • Uzależnień, działania nałogowych schematów, mechanizmów uzależnienia, współuzależnienia i ich oddziaływania na małżeństwo w okresie wychodzenia z kryzysu,

 • Komunikacji małżeńskiej, sposobów rozmawiania o problemach, aby nie doszło do konfliktu, rozwiązywania konfliktów małżeńskich,

 • Budowania, pogłębiania i pielęgnowania więzi małżeńskiej.

  Warsztaty realizowane są w cyklu dwóch spotkań dwudniowych:

  1. O miłości – spotkanie dwudniowe

  2. O wierności i uczciwości – spotkanie dwudniowe

   

  Prowadzący: Animatorzy dialogów małżeńskich, specjalista psychoterapii uzależnień, ksiądz.

  Miejsce warsztatów: Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej

  Zapisy, informacje, cennik:

  Ula Nowak – psychoterapeutka tel. 603758990; e-mail: ulanowak@vp.pl